Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kostnad

Kostnaderna för en internationell adoption varierar. Ett bidrag för kostnader i samband med internationell adoption kan sökas hos Försäkringskassan.