Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Adoption av myndiga/vuxna personer

Vill du/ni adoptera en myndig/vuxen person så är det tingsrätten där du bor som hanterar ärendet. Här nedan finns grundläggande information om vad som krävs. För mer information om hur du går tillväga för att adoptera en myndig person kan du kontakta din tingsrätt. Du som bor på Gotland ska alltså vända dig till Gotlands tingsrätt, 0498-28 14 00.

Ansökan kan vara formulerad som ett vanligt brev. Skriv att det gäller adoption av en myndig person. Ange namn och personnummer på de blivande adoptivföräldrarna och den man avser att adoptera. Av brevet skall det framgå att personen vill detta och brevet/ansökan skall undertecknas av samtliga (blivande adoptivföräldrar och adoptivperson).

I brevet skall ni ange motivet till adoptionen. Ni kan till exempel ange om ni sedan tidigare är vårdnadshavare för personen, har uppfostrat honom/henne och har en föräldra/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Man ska därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av parterna.

Tingsrätten vill också ha namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna. Tingsrätten är nämligen skyldig att ta kontakt med dem och få deras åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för de biologiska föräldrarnas del, det kan finnas ett testamente och så vidare. Föräldrarna kan dock inte stoppa adoptionen eftersom adoptivpersonen  är myndig och vill detta själv.

Till ansökan måste ni bifoga personbevis på samtliga (blivande adoptivföräldrar och adoptivperson). Dessa beställs hos Skatteverket. Uppge att det avser ansökan om vuxenadoption.

Ansökan ställs till
Gotlands Tingsrätt
Box 1143
621 22 Visby