Kontakt

Eva Hall
Enhetschef
Telefon: 0498-26 95 47
E-post: eva.hall@gotland.se

Elin Seigerlund
1:e Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 82
E-post: elin.seigerlund@gotland.se

 

Besöksadress: Polhemsgatan 29, Visby

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För dig som vill adoptera

Är du boende på Gotland och vill adoptera ett omyndigt barn så vänder du dig till socialförvaltningens familjerättsenhet.

När du/ni vill adoptera så kommer hela processen att se ut såhär:

1. Informationssamtal
Du/ni träffar en av våra familjerättssekreterare för att gå igenom hur det hela kommer att gå till. Familjerättssekreteraren kan svara på frågor och berättar bland annat om:

  • Socialstyrelsens krav för att ni ska få adoptera såsom ålder, föräldrautbildning och hälsa
  • Utredningsförfarandet och vilka handlingar som ska lämnas in med ansökan
  • Vilka organisationer som förmedlar internationella adoptioner

2. Föräldrautbildning
För att få medgivande för adoption måste ni först ha genomgått en föräldrautbildning. Utbildningen är obligatorisk enligt lag. Uppgift om vart ni kan vända er, får ni om ni kontaktar någon i familjerätten. Utbildningen är avgiftsbelagd.

3. Medgivandeutredning
Medgivandeutredningen är det underlag som behövs för att socialnämnden ska kunna fatta beslut om adoptionen. Utredningen innebär att vi samlar in uppgifter som gör att socialnämnden kan göra en individuell bedömning av era förutsättningar för att ta emot ett adoptivbarn. Detta gör vi också för att bedöma er insikt i adopterades behov och vad adoptionen innebär. Utredningen är kostnadsfri.

Mer information om detta får du/ni givetvis av familjerättssekreteraren.

Vid adoption av myndiga/vuxna personer så är det tingsrätten man ska vända sig till.