Kontakt

Monica Hallgren-Edman
Telefon: 0498-26 34 08
E-post monica.hallgren-edman@gotland.se

Postadress
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Talpedagog Monica Hallgren-Edman
621 81 Visby

Besöksadress
Mästergatan 5C
621 39 Visby 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utlåning Språkoteket

Monica Hallgren-Edman, erbjuder utlåning av språkstimulerande material i Språkoteket.

Boka gärna ett besök på Språkoteket, det går bra att komma ensam eller i personalgrupp.

Monica Hallgren-Edman
Telefon: 0498-26 34 08
E-post monica.hallgren-edman@gotland.se

 

Utlåning: Språkotekets utbud