Kontakt

Daniel Seestrand
1:e skolpsykolog
mobil: 070-447 71 64
e-post: daniel.seestrand@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolpsykologer

Vår kompetens omfattar utveckling- och inlärningspsykologi liksom kunskap om barns och ungdomars psykiska problematik. Den omfattar också kunskap om kriser, konflikter, grupp- och organisationspsykologi.

Vi har kompetens som bland annat ger förskolan och skolan möjlighet att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom t.ex. kvalitativa bedömningar, konsultation och handledning till enskilda eller grupper av personal, elever och föräldrar


Kontakta oss

  • När ni undrar över eller oroas över ett barns utveckling och/eller beteende
  • När barn har stora inlärningssvårigheter
  • När ni vill få tillgång till kompletterande barnpsykologisk kunskap för att få större förståelse för barnet/en
  • När ni i syfte att analysera barns svårigheter önskar utredning
  • Om ni har svårigheter i samarbetet med föräldrar
  • Om ni behöver fördjupad psykologisk kunskap tex i form av föreläsningar/utbildningar.
  • När ni vill diskutera och pröva ut ett utvecklande förhållningssätt mot barn.