Kontakt

Daniel Seestrand
1:e skolpsykolog, enhetsledare skolpsykologer
mobil: 070-447 71 64
e-post: daniel.seestrand@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykologer

Vår kompetens omfattar utveckling- och inlärningspsykologi liksom kunskap om barns och ungdomars psykiska problematik. Den omfattar också kunskap om kriser, konflikter, grupp- och organisationspsykologi.

Vi har kompetens som bland annat ger förskolan och skolan möjlighet att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom t. ex. föreläsningar, workshops, kvalitativa bedömningar, konsultation och handledning till enskilda eller grupper av personal, elever och föräldrar. Därtill har vi kunskap som kan vara skolledning och organisation till gagn i arbetet mot hälsofrämjande skolutveckling.


Kontakta oss

  • Psykologen får främst sina uppdrag via rektor på respektive skola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring ditt barns inlärning hänvisas främst till mentor/klasslärare/rektor.

  • Om du som vårdnadshavare eller anhörig har frågor kring psykologens roll i skolan vänligen kontakta psykolog på respektive skola.

  • Synpunkter kring psykologens insatser är en mycket viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete varpå dessa gladeligen tas emot via psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA) Daniel Seestrand, daniel.seestrand@edu.gotland.se