Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Här tankar du biogas/laddar elbilen

På Gotland är det lätt att köra fossilbränslefritt.

Biogas  fyra tankställen på Gotland

  • Lundbygatan 11, Visby, infart från väg 148 (Visbyleden)
  • Intill OK-Q8, Färjeleden 5, Visby
  • Alva, Gudings gård, 4 km söder om Hemse, infart från väg 142
  • Lärbro, korsningen väg 148/708 vid södra infarten till samhället

Öppet: Dygnet runt

Betalningssätt: VISA, Mastercard m.fl.

Operatörwww.biogasgotland.se

Karta och koordinaterBiogas Gotlands tankstationer

Publika laddplatser för elbilar

Det finns ett närmare 80 publikt tillgängliga laddplatser på Gotland. De är relativt jämt fördelade över ön och finns ofta i anslutning till utflyktsmål och besökspunkter. Alla publika laddplatser går att hitta via exempelvis uppladdning.nu. Snabbladdare finns i Visby på flygplatsen och på stormarknadsområdet Stenhuggaren. Snabbladdare finns också centralt i Fårösund och Hemse.

Region Gotland arbetar med en ny parkeringsstrategi, där ingår även en strategi för laddning av fordon på publika P-platser. Förslaget är att minst 10 % ska vara utrustade med laddpunkter.