Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snabbfakta om biogas och gasbilar

Biogas, naturgas, fordonsgas…? Vad är vad och hur fungerar det i praktiken att köra en gasbil?

Fordonsgas är samlingsnamnet för metangas, 96-98 vol%, avsedd som fordonsbränsle. Beroende på ursprunget kallas gasen för biogas eller naturgas/fossilgas, kemiskt är det samma gas.

Biogas produceras i en naturlig process. Bakterier i syrefri miljö startar rötning av organiskt material och då bildas metangas. Råmaterialet är oftast avfall från reningsverk, livsmedelsindustri, hushållsavfall eller jordbruk.

Biogas är i praktiken koldioxidneutralt och när gasen produceras ur avfall och stallgödsel bidrar det till att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser från avfallshantering och inom lantbruket.

När du tankar på Gotland får du fordongas från 100 procent biogas i tanken.

Detalj på bil: öppet tanklock med gasmunstycke.

  • En gasbil har både bensintank och gastank. Den klassas som miljöbil med 5 års skattebefrielse.
  • Bilen tankas på ett par minuter med hjälp av ett gasmunstycke, se bilden ovan.
  • Idag säljer ett flertal tillverkare på svenska marknaden nya gasbilar av olika storlekar och modeller och det finns ett relativt stort utbud av begagnade gasbilar.
  • Gastankarna ligger oftast under kupé- och lastgolv och stjäl inte värdefullt utrymme.
  • 1 kg biogas innehåller ca 12,8 kWh, det motsvarar energiinnehållet i 1,31 liter diesel MK1 eller 1,43 liter bensin 95 oktan.
  • Bränslekostnaden för att köra på biogas är oftast lägre än för att köra motsvarande bensinbil.
  • Nu finns det fyra gasmackar på Gotland; två i Visby, en i Alva och den senaste öppnade i Lärbro.