Kontakt

Frågor till Wisbygymnasiet Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidplan för gymnasievalet läsåret 2022/23

   

Början av januari: Du som går i årskurs 9 eller på gymnasieskolans introduktionsprogram får i början av januari inloggningsuppgifter för att kunna ansöka på webben. Övriga som behöver inloggningsuppgifter kontaktar Gymnasieantagningen.

17 januari: Ansökningswebben öppnar. 

15 februari: Sista dag för ansökan, därefter stängs ansökningswebben.

mars: Färdighetsprov för sökande till Estetiska programmet, kallelse skickas ut. 

20 april: Preliminära antagningen klar. Logga in för att se ditt antagningsbesked.
Tänk på att resultatet bara är preliminärt och endast gäller sökta utbildningar på Gotland.

25 april: Ansökningswebben öppnar för om-/nyval. 

11 maj: Sista dag för om-/nyval, därefter stängs ansökningswebben. 

maj: Färdighetsprov för nya sökande till Estetiska programmet, kallelse skickas ut.

29 juni: Slutliga antagningen klar. Logga in för att se ditt antagningsbesked.
Observera att antagningen endast gäller sökta utbildningar på Gotland. Glöm inte att svara om du blivit erbjuden en plats!

24 juli: Sista dag att logga in och svara på erbjuden plats. 
Alla som fått en plats måste skicka in ett svar!

1 augusti: Reservantagningen startar

22 augusti: Skolstart