Kontakt

Frågor till Wisbygymnasiet Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Allmänna verksamhetsfrågor om kommunala gymnasieskolan 

Lena Nordström, avdelningschef
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidplan för gymnasievalet läsåret 2020/21


16 januari: Ansökningswebben öppnar.

17 februari: Sista dag för ansökan, därefter stängs ansökningswebben.

mars/april: Färdighetsprov för sökande till Estetiska programmet, kallelse skickas ut.

15 april: Preliminära antagningen klar. Du kan nu logga in och jämföra ditt meritvärde med valda program (på Gotland) och se hur du ligger till. 

20 april: Ansökningswebben öppnar för eventuella om-/nyval. 

13 maj: Sista dag för om-/nyval, därefter stängs ansökningswebben. 

maj/juni: Färdighetsprov för nya sökande till Estetiska programmet, kallelse skickas ut.

26 juni: Slutliga antagningen klar. Du kan nu logga in för att se ditt slutgiltiga antagningsbesked. Glöm inte att svara om du blivit erbjuden en plats!

26 juli: Sista dag att logga in och svara på ditt antagningsbesked.
Alla som blivit erbjuden en plats måste svara!

3 augusti: Reservantagningen startar.

18 augusti: Skolstart

11 september: Reservantagningen avslutas. Sista dag att byta program i mån av plats.