Kontakt

Frågor till Wisbygymnasiet Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidplan för gymnasievalet läsåret 2021/2022


15 januari: Ansökningswebben öppnar

15 februari: Sista dag för ansökan, därefter stängs ansökningswebben.

mars/april: Färdighetsprov för sökande till Estetiska programmet, kallelse skickas ut. Utgår!

15 april: Preliminära antagningen klar. Logga in för att se ditt antagningsbesked.
Tänk på att antagningen bara är preliminär och endast gäller utbildningarna på Gotland.

19 april: Ansökningswebben öppnar för eventuella om-/nyval. 

10 maj: Sista dag för om-/nyval, därefter stängs ansökningswebben. 

maj/juni: Färdighetsprov för sökande till Estetiska programmet, kallelse skickas ut. Utgår!

29 juni: Slutliga antagningen klar. Logga in för att se ditt antagningsbesked.
Glöm inte att svara om du blivit erbjuden en plats!

25 juli: Sista dag att logga in och svara på erbjuden plats. 
Alla som fått en plats måste skicka in ett svar!

2 augusti: Reservantagningen startar

23 augusti: Skolstart

10 september: Reservantagningen avslutas. Sista dag att byta program i mån av plats.