Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdrag och kvalitetskrav

För varje verksamhetsområde finns dokumenten "Uppdrag och kvalitetskrav". Dessa beslutas av socialnämnden och beskriver de kvalitetskrav som ställs på verksamheten.

Grundläggande krav

För utförare inom såväl socialförvaltningens egen regi som för de privata utförare socialnämnden har avtal med finns gemensamma bestämmelser. Alla insatsspecifika dokument gäller tillsammans med de gemensamma bestämmelserna.

Grundläggande uppdrag- och kvalitetskrav för utförare av socialtjänst

Anhörigstöd

Funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg