Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdrag och kvalitetskrav

För varje verksamhetsområde finns dokumenten "Uppdrag och kvalitetskrav". Dessa beslutas av socialnämnden och beskriver de kvalitetskrav som ställs på verksamheten.

Anhörigstöd

Funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg

Övriga riktlinjer