Kontakt

Barn- och ungdomsavdelning C2
Besöksadress: S:t Göransgatan 5, Visby
Telefon: 0498-26 82 40

Besöka närstående på avdelningen
Vi har inga besökstider. Du får alltid komma efter kontakt med personalen.

Dagvård
Besöksadress: S:t Göransgatan 5, Visby
Telefon: 0498-26 87 88

Marina Lorentzon
Enhetschef
E-post: marina.lorentzon@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Barn- och ungdomsavdelningen på 1177.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och ungdomsavdelningen C2

Antal vårdplatser: 11, varav 4 är speciellt anpassade nyföddhetsvård.

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

  • Vi har inga fasta besökstider på avdelningen, utan du kontaktar oss innan och berättar om när du önskar komma.
  • Föräldrar och syskon är alltid välkomna och en förälder får stanna hos sitt barn över natten.
  • Andra besök behöver under infektionstider diskuteras med ansvarig sjuksköterska.

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Barn- och ungdomsavdelningen är en allvårdsavdelning. Här vårdas alla barn och ungdomar, 0-20 år på Gotland som är i behov av inneliggande sjukvård. På vår neonatalenhet vårdar vi nyfödda barn som är sjuka eller för tidigt födda.

Avdelningen bemannas dygnet runt av barnspecialiserade sjuksköterskor, undersköterskor och barnsköterskor. Tillsammans med barnläkare och läkare från kirurg, ortoped, öron-näsa-hals, ögon samt psykiatrin har vi som mål att alla barn och familjer får en trygg och säker vård.

Barn och ungdomar som vårdas inneliggande får alltid ha en förälder eller annan närstående med sig.

Vi har lekterapi och skola på avdelningen där specialpedagog och skollärare finns att tillgå.

Vi har nära samarbete med BUP, habiliteringen och socialtjänsten.

Integrerat på avdelningen ligger vår barndagvården. Hit kommer barn och ungdomar som ska opereras men som inte behöver sova kvar över natten samt alla som får längre behandlingar. På dagbarnvården jobbar barnsjuksköterskor och läkare

Hitta hit

Från huvudentrén går du mot hisshall C. Ta trappa eller hiss ned till plan 2 där avdelningen ligger till höger när du kliver ur hissen.

Varmt välkommen!

Länkar