Kontakt

Telefon till vårdavdelning
0498-26 82 40

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Besöksadress
S:t Göransgatan 3, Visby

Enhetschef
Marina Lorentzon
E-post: marina.lorentzon@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och ungdomsavdelningen C2

Antal vårdplatser: 11, varav 4 är speciellt anpassade nyföddhetsvård.

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Avdelningen är en allvårdsavdelning. Här vårdas barn och ungdomar 0-20 år med blandade diagnoser (medicin, kirurgi, öron-näsa-hals och psykiatri).

Hitta hit
Från huvudentrén går du mot hisshall C. Ta trappa eller hiss ned till plan 2 där avdelningen ligger till höger när du kliver ur hissen.

Varmt välkommen!