Kontakt

Hanna Karlsson, biträdande chef vid arbetsmarknadsenheten (ansvarig för mässan och dess program)
Tfn: 0498-26 34 86
E-post: hanna.karlsson@gotland.se

Praktiska frågor kring utställningen besvaras av Marianne Ekedahl på tfn: 0498-26 96 78 eller Louise Nilsson på tfn: 0498-26 34 26.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Program för Framtid Gotland 2019

Mässan genomförs i olika pass. De pass som genomförs dagtid kommer högstadiets årskurs 8 och 9 att besöka och det sista passet på kvällen genomförs som ett ”öppet hus” som eleverna och föräldrar till elever i  som ska välja till gymnasiet är välkomna att besöka.

De pass som riktar sig till eleverna, startar med en gemensam sittning på läktaren. Gymnasieskolorna och öns företagare passar på att visa upp sig för eleverna.

Mässans program

Tisdag kl. 9.30-12.00 (Solberga skolans årskurs 9 samt Romaskolans årskurs 8 och 9)
Tisdag kl.13.00-15.30 (Solberga skolans årskurs 8, Atheneskolans årskurs 8 och 9 samt Orionskolans årskurs 8 och 9)
Onsdag kl.8.30-11.00 (Södervärnskolans årskurs 8 och 9 och Guteskolans årskurs 8 och 9.)
Onsdag kl.12.00-14.30 (Klinteskolans årskurs 8 och 9, Fårösundskolan årskurs 8, Högbyskolan årskurs 8 och 9, Solklintskolan årskurs 8 och 9)
Onsdag kl.17-20 öppet hus för både väljande elever och deras vårdnadshavare.