Kontakt

Hanna Karlsson, biträdande chef vid arbetsmarknadsenheten (ansvarig för mässan och dess program)
Tfn: 0498-26 34 86
E-post: hanna.karlsson@gotland.se

Praktiska frågor kring utställningen besvaras av Marianne Ekedahl på tfn: 0498-26 96 78 eller Louise Nilsson på tfn: 0498-26 34 26.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utställare vid Framtid Gotland

Öns gymnasieskolor presenterar sitt samlade utbud. På plats finns även branschföreträdare, fackförbund, myndigheter och självklart också studie- och yrkesvägledare. Region Gotland passar som vanligt på att informera om framtidens jobb och de cirka 240 olika yrken som finns inom regionens verksamheter.

Utställare 2019

Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet- särskolegymnasiet
Guteskolan
Idrottsgymnasiet
Region Gotland - KomJobb
LO - Landsorganisationen
Cementa AB
Destination Gotland
Gotland Grönt Centrum
Verkstad/tunga fordon - Maskin Leverantörerna ML 
Försvarsmakten - Gotlands regemente P18
Gotlands byggmästareförening
Gotland handel
Ung Företagsamhet Gotland
Svenska kyrkan
Gotländska kundmöten

Arbetsmarknadsenheten (Region Gotland) - feriejobb och prao
Ungdomsenheten (Region Gotland) - Gotlands ungdomsgårdar

Uppsala Universitet Campus Gotland (deltar kvällstid vid öppet hus)
Vuxenutbildningen (deltar kvällstid vid öppet hus)
Gotlands folkhögskola (deltar kvällstid vid öppet hus)

Branscher

Hotell & restaurang
Bank och finans
Transport
Motor
Industri
Handel