Kontakt

Praktiska frågor kring mässan besvaras av: 

Marianne Ekedahl
Tfn: 0498-26 96 78
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

Jessica Mårtensson
Tfn: 0498-20 34 26
E-post: jessica.martensson@gotland.se

Hanna Karlsson, enhetschef vid avdelningen för arbetsliv och etablering inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för mässan och dess program.

Tel: 0498-26 33 73
E-post: hanna.karlsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utställare på Framtid Gotland

Öns gymnasieskolor presenterar sitt samlade utbud. På plats finns även branschföreträdare, arbetsgivare, utbildningsaktörer och självklart också studie- och yrkesvägledare. Region Gotland passar som vanligt på att informera om framtidens jobb och de cirka 240 olika yrken som finns inom regionens verksamheter.

Utställare 2022

Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet- särskolegymnasiet
Gutegymnasiet
Idrottsgymnasiet
Region Gotland - KomJobb
Gotland Grönt Centrum
Försvarsmakten - Gotlands regemente P18
BRS Network Fiber och IT
WorldSkills Sweden
Transportbranschen

Har du frågor?

Specifika frågor från dig som ställer ut besvaras av våra samordnare. Klicka på "kontakta oss" så hittar du kontaktuppgifterna.