Kontakt

Hanna Karlsson, biträdande chef vid arbetsmarknadsenheten (ansvarig för mässan och dess program)
Tfn: 0498-26 34 86
E-post: hanna.karlsson@gotland.se

Praktiska frågor kring utställningen besvaras av Marianne Ekedahl på tfn: 0498-26 96 78 eller Louise Nilsson på tfn: 0498-26 34 26.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om studie- och yrkesmässan

Studie- och yrkesmässan startade första gången år 2000 och har nu närmare tjugo år på nacken. Varje år (vanligtvis i oktober) besöks den av mer än 1000 elever i årskurs 8 och 9 på jakt efter insikt om vilken framtid de ska välja. Teknik eller humaniora, hantverk eller entreprenörskap - frågorna och idéerna är många.

Syftet med mässan är att bidra till att eleverna ska kunna göra väl underbyggda framtidsval när det gäller studie och yrke.