Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Allmänna verksamhetsfrågor om kommunala gymnasieskolan 

Lena Nordström, avdelningschef
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@edu.gotland.se

Frågor om Wisbygymnasiet

Kontaktuppgifter för Wisbygymnasiet

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Programpeng och interkommunal ersättning

Grundbelopp/elevpeng

Varje år beslutar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om ett grundbelopp (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) för gymnasieskolans olika utbildningar. Den omfattar kostnader regionen har för per elev och program för undervisning, läromedel, skolmåltider, elevvård och lokaler. Grundbeloppet är det som betalas ut till den kommunala gymnasieskolan och fristående gymnasieskolan på Gotland.

Skolverkets riksprislista

Skolverket beslutar om det belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola i de fall hemkommunen inte erbjuder utbildningen. Dessa återfinns i den så kallade riksprislistan.

Till Skolverkets riksprislista 

Medflyttning av programpengen vid studier i utlandet

Det är möjligt att få programpengen medflyttad vid studier i gymnasieskola i utlandet. Möjligheten begränsas till att gälla heltidsstudier som omfattar minst en termin eller sex månader i svenska skolor i utlandet som erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Skolverket samt har rätt att sätta betyg. Dessutom måste eleven ifråga och minst en vårdnadshavare vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden.

Riktlinjer för medflyttning av programpeng för gymnasieskola i utlandet  ( beslutad av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-11-22).

Ansökan 

Skolverkets riksprisFrågor om grundbelopp besvaras av:

Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@edu.gotland.se

Interkommunal ersättning 

Kommuner som tagit emot och antagit elever från andra kommuner får utbildningskostnaderna betalda av elevernas hemkommuner, s.k. interkommunal ersättning. Denna ersättning regleras i skollagen och gäller både i offentlig som privat verksamhet. 

Frågor om interkommunal ersättning besvaras av Gymnasieantagningen:
Tfn: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@edu.gotland.se

 

Sidan uppdaterad: 14 februari 2019
Ansvarig för sidan:

Camilla Solnes


Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?