Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studerande i hörsal.

Kvalitet och resultat

Region Gotland arbetar fortlöpande med att följa upp om gymnasieelever, studerande och deltagare når kunskapsmålen och att utveckla vår verksamhet för att säkra kvaliteten och likvärdigheten på utbildningen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen kräver att varje huvudman bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten. Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete genom att klicka på länken på sidan.