Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider för gymnasieskolan

Läsårstider 2019/20

För elever

Höstterminen startar tisdag den 20 augusti 2019 och pågår t.o.m fredag den 20 december 2019.
Vårterminen startar tisdag den 7 januari 2020 och pågår t.o.m onsdag den 10 juni 2020.
Datum för studenten är den 5 juni.

Lovdagar under skolåret:
Höstlov (”vecka 44”) 28 oktober - 1 november 2019
Sportlov 24 februari - 28 februari 2020
Påsklov 6 april - 9 april 2020

Studiedagar:
20 september 2019
20 november 2019
7 januari 2020
19 mars 2020
22 maj 2020

För lärare

Höstterminen startar den 14 augusti 2019 och pågår till den 20 december 2019.
Vårterminen startar den 7 januari 2020 och pågår till 16 juni 2020.

Dagar för kompetensutveckling/planering under året:
14-19 augusti 2019
20 september 2019
28 oktober- 30 oktober 2019 (vecka 44)
20 november 2019
7 januari 2020
19 mars 2020
22 maj 2020
11-16 juni 2020

Lovdagar:
1–2 november 2019
24 februari–28 februari 2020
6–9 april 2020