Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Från kommun till region

Region Gotland har tre stora uppdragsområden: kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och det regionala utvecklingsansvaret.

Namnbytet en markering

Förändringen att gå från att heta Gotlands kommun till Region Gotland, vilket skedde 1 januari 2011, innebar i första hand en markering och ett tydliggörande av vilka uppgifter som kommunen redan sedan tidigare hade.

Markeringen ansågs vara betydelsefull både nationellt, men inte minst internationellt och i de europeiska sammanhang där Gotland finns med.

Beslutet att byta namn innebar också ett tydliggörande ur demokratisk synvinkel. Som medborgare röstar man till ett fullmäktige, ett regionfullmäktige, med ett betydligt bredare ansvar än vad ett kommunfullmäktige normalt har.

Den mest konkreta förändringen var att en ny modell för fördelning av statliga kulturpengar infördes. Modellen, som kallas kulturkofferten, infördes i de nya (och nygamla) regionerna Gotland, Halland, Västra Götaland och Skåne samt i Norrbottens län.

Nytt ansikte utåt

I och med beslutet om namnbytet så togs även beslut om att ta fram en ny grafisk profil för Region Gotland. Det lamm, som under flera hundra år har funnits i olika skepnader, fick en förnyad form.

 

Hitta direkt