Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Typografi

Typografin har stor betydelse för det totala intrycket. Myriad Pro och Garamond Premier Pro är det typsnitt vi använder i första hand och i trycksaker.­

Myriad Pro används i rubriker och i kortare texter. När Myriad saknas, använd Tahoma.

Garamond Premier Pro används i brödtext. När Garamond Premier Pro saknas, använd Garamond.

Garamond upplevs som något mindre än andra typsnitt. Därför bör graden vara något högre än exempelvis Times. I brödtext är Garamond Premier Pro Regular i graden 12/15 att föredra. Använd helst vänsterställd text med korrigerade avstavningar.

För dig som är anställd av Region Gotland finns det mallar med rätt typsnitt att tillgå i de flesta verksamhetssystemen.

Våra mallar bidrar till förenklade rutiner, sänker produktionskostnaderna och gör dokumenten tydliga och tillgängliga.

För mer detaljerad information och mallar kontakta grafisksupport@gotland.se.