Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Färger

Våra huvudfärger är röd och grå. De kallas också primärfärger. Den röda baggen och den grå texten skall så långt som möjligt ligga mot en vit bakgrund.

Bild på primärfärger

Komplementfärger

Som stöd i vår kommunikation har tre komplementfärger utarbetats för att användas som dekorfärger. De här färgerna är framtagna för att harmonisera med och komplettera våra huvudfärger. Om dessa komplementfärger ska användas, görs det i olika toner, 100, 75, 50 respektive 25%. Även primärfärgerna kan användas som dekorfärger.
 

Bild på komplementfärger

Bild på komplementfärger

Tänk på att:

  • många olika färger kan göra helhetsintrycket rörigt. Tänk först igenom om fler färger gör det hela lättare eller svårare att ta till sig budskapet.