Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Logotypen

Logotypen representerar allt som Region Gotland står för och är en kvalitetsstämpel.

Region Gotlands logotyp

 

Logotypen består av symbolen, den röda baggen och texten, Region Gotland. Behandla logotypen med respekt – den får inte ändras vare sig med färger eller i sin form.

Förvaltningsnamn, nämndnamn eller dylikt ska inte förekomma i direkt anslutning till logotypen.

Copyrightskyddad 2020–2030 ©

Logotypens typsnitt

Typsnittet i logotypen är Meta Plus M­edium i grunden. Detta typsnitt är förbehållet logotypen och skall inte användas i övrig kommunikation.

Logotypens friyta

Logotypen visas ofta tillsammans med annan information, det kan vara annan grafik eller bilder. För att logotypen skall framgå tydligt även i dessa situationer har den en bestämd frizon runt sig. Innanför denna yta får inget annat placeras. En bra generell regel är att alltid hålla rent från andra grafiska element runt logotypen.

Logotypen får inte beskäras, vridas, typograferas om eller på annat sätt avvika från originalet. Den får heller inte användas i löpande text. Logotypen ska användas i alla trycksaker, brev och annonser för att tydligt visa vem avsändaren är.

 

Logotyp med friytorna

Frizonen har ett proportionellt mått och utgörs av breddavståndet på banerets rutmönster.

Tänk på att:

Friytan utgör ett minimimått och det är en fördel om ytan är större i de flesta sammanhang. Exempelvis tillsammans med andra logotyper.

Varianter på logotypen

Logotypen är röd och grå och skall så långt det är möjligt återges mot vit eller ljus bakgrund. Ibland behöver logotypen ligga på en färgad bakgrund eller tryckas i en färg och då använder vi oss av andra varianter.
 

Orginal


Originalutförandet bör användas så långt som möjligt.
svart tryck


Vid enfärgstryck kan den svarta loggan användas.
inverterade varianten


I undantagsfall läggs logotypen på en bild. Är bilden mörk skall den inverterade varianten användas.

 

 

Tänk på att:

Undvik att placera logotypen på stökiga bakgrunder, där den kan bli otydlig.

Ladda ner

Logotypen i eps- och pdf-format, flera färgkombinationer

Används för tryck på papper och på kläder. För att öppna filerna krävs programmen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator eller liknande. Du sparar ner filen genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.
Ladda ner logotypen för tryck  (Zip-fil, 3.7mb)

Logotypen i jpg- och tif-format, flera färgkombinationer  

Används för webb och i Word, PowerPoint eller liknande. Du sparar ner filen genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.
Ladda ner logotypen för webb  (Zip-fil, 385kb)

Logotypen i wmf-format, flera färgkombinationer

Används i Word eller PowerPoint då du vill ha en genomskinlig och skarp logotyp. Du sparar ner filen genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.
Ladda ner logotypen i wmf-format  (Zip-fil, 23 kb)