Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaltningens ledningsgrupper

Marie Loob är förvaltningschef och hälso- och sjukvårdsdirektör.

Här nedan presenteras hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp (FLG).

Utöver FLG finns ytterligare två övergripande ledningsgrupper inom förvaltningen:
  • Sjukvårdens ledningsgrupp (SLG)
  • Folktandvårdens ledningsgrupp (FTVLG).
Länk till dessa ledningsgrupper finns längst ner på sidan.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp (FLG)

Ledningsgruppen bistår hälso- och sjukvårdsdirektören i arbetet med att leda, stödja och samordna förvaltningens verksamheter samt ta initiativ till utveckling så att hälso- och sjukvården uppnår sina visioner och mål.