Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen bistår hälso- och sjukvårdsdirektören i arbetet med att leda, stödja och samordna förvaltningens verksamheter samt ta initiativ till utveckling så att hälso- och sjukvården uppnår sina visioner och mål.

Utöver förvaltningsledningen finns ytterligare tre övergripande ledningsgrupper - sjukvårdens ledningsgrupp (SLG), primärvårdens ledningsgrupp (PLG) och tandvårdens ledningsgrupp.

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Marie Loob
marie.loob@gotland.se

Sjukhuschef

Cathrine Malmqvist
cathrine.malmqvist@gotland.se

Primärvårdschef

Lena Bäckström
​lena.backstrom@gotland.se 

Tandvårdschef

Göran Gynther
Goran.Gynther@gotland.se

Verksamhetschef psykiatri

Marie Härlin
marie.harlin@gotland.se

 

 

HR-Chef
Monica Forsman
monica.forsman@gotland.se

Ekonomichef

Markus Swahn
markus.swahn@gotland.se

Kvalitetschef

Karin Hanaeus
karin.hanaeus@gotland.se

Chefläkare

Gunnar Ramstedt
gunnar.ramstedt@gotland.se

Beställarchef

Yvonne Skovshoved
yvonne.skovshoved@gotland.se

Digitaliseringschef (tf.)

Anders Granvald
​anders.granvald@gotland.se 

Förvaltningskommunikatör

Magne Hovland
magne.hovland@gotland.se

Bild kommer.