Kontakt

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag-torsdag klockan 06.30-15.30
Fredag klockan 06.30-15.00
Telefon 0498-26 89 91 (återuppringningstjänst).

Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177 .

Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning och fakturafrågor
0498-26 85 35
E-post: vc-wisbysoder@gotland.se

Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl. 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Besöksadress
Brömsebroväg 8
621 84  VISBY
Karta

Enhetschef
Katarina Struwe Orleifson

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rehabkoordinator - ReKo

Rehabkoordinatorns (ReKo) uppgift är att ge stöd till patienter som riskerar lång sjukskrivning.

Metoden är samordning och kontakt med arbetsgivaren, rehabiliteringen och myndigheterna såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Socialtjänsten.

Du kan få kontakt med vår ReKo:

  • via telefon på tidsbokning 0498-26 89 91
  • via 1177 Vårdguidens e-tjänst