Kontakt

Postadress:
Tandvårdsenheten 
Gute plan 3
Visborgsallén 19
621 81 VISBY

Telefon: 0498-26 99 03

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på tandläkare och ett barn (Foto: Mostphotos)

Fritt val av tandläkare inom barn- och ungdomstandvården

Avgiftsfri vård för barn och ungdom
Barn och ungdomar från födsel till och med det kalenderår de fyller 23 år har rätt till avgiftsfri tandvård enligt tandvårdslagen. Vården betalas av Region Gotland. 

Regionfullmäktige har bestämt att barn- och ungdomar mellan 0-23 år och/eller deras vårdnadshavare själva ska få välja vem som ska sköta deras tandvård. Du väljer fritt mellan Folktandvården eller en privat tandläkare på ön.

Alla tandläkare, privata och de som arbetar inom Folktandvården, har på samma villkor tillgång till de specialister som arbetar inom Folktandvården.

Så här fungerar det fria valet

  • Om man vill gå kvar hos sin "gamla" tandläkare/folktandvårdsklinik behöver man inte göra något alls utan blir kallad som vanligt.
  • Om man däremot vill byta till en privattandläkare eller annan folktandvårdsklinik kontaktar man själv den tandläkare man vill ska sköta tandvården.  

Som nyinflyttad kan man själv ta kontakt med den folktandvårdsklinik eller privattandläkare på Gotland man vill ska sköta tandvården.

Ersättning för resor till privattandläkare eller folktandvård på annan ort (gäller inom Gotland)
Person som väljer en tandläkare som ligger långt ifrån den ort man bor gäller följande regler enligt Region Gotlands resereglemente: Man får ersättning för resa till närmaste tandläkare som kan ge den vård som behövs.

Tandvården är avgiftsfri men...
Den som uteblir från ett besök eller lämnar sent återbud får betala 500 kronor både hos privattandläkare och folktandvården på Gotland.