Kontakt

Fenomenalen Science Center
Skeppsbron 4
621 57 Visby
E-post: info@fenomenalen.se
http://www.fenomenalen.se/
Facebook: https://www.facebook.com/fenomenalen/

Lisa Berg
Verksamhetsledare
Telefon: 0498-26 34 72
E-post: lisa.berg@fenomenalen.se

Bokning av NTA-lådor och skolprogram
Telefon: 0498-26 34 73

Ordinarie öppettider
Torsdag–Fredag kl. 12.00–16.00 
Lördag–Söndag kl. 11.00–16.00

Öppettider sommar (15 juni18 augusti)
Alla dagar kl. 10.00–17.00
(Midsommarstängt 21–22 juni)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Förvaringslådor

Natur och teknik för alla - NTA

NTA-arbetet i skolorna påverkar elevers intresse för naturvetenskap och teknik.

NTA-programmet är utvecklat av föreningen NTA Skolutveckling i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Organisationen bygger på att skolhuvudmännen är medlemmar i NTA Skolutveckling, vilket Region Gotland är.

NTA har tagit fram både elevmaterial och lärarhandledningar för förskola och grundskola utifrån olika teman som är baserade på ett vetenskapligt arbetssätt. KVA och IVA står bakom konceptet och ansvarar också för den viktiga faktagranskande delen i utbildningarna och utvecklingen av materialet.

Läsa mera om detta på NTA:s hemsida: www.ntaskolutveckling.se

Film med uppfinnaren Håkan Lans berättar om varför NTA är så betydelsefullt:
http://www.ntaskolutveckling.se/Sa-fungerar-det/

Pedagoger kan låna NTA-lådor

Det finns just nu 11 olika temalådor för utlåning till förskolan och grundskolan. För att få använda lådorna krävs att pedagogen har genomgått en utbildning i hur materialet ska användas. För att låna: kontakta Fenomenalen Science Center.

Friskolor måste söka eget medlemskap och köpa in egna lådor.