Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föräldraföreningen

Vad är och gör föräldraföreningen?

Föräldraföreningen fungerar som en länk mellan hemmet och skolan, för ett gott samarbete. Därför finns vi med på skolråden. (På skolråd finns rektor, lärarrepresentant och föräldrarepresentant från Dalhem och Endre skola).

Vi försöker också främja för en bra skolgårdsmiljö, samt arrangerar olika arrangemang under året.

Föreningen kan även med hjälp av medlemsavgiften bidra med saker till skolgården, pengar till jullunchen eller bidrag till andra roliga teman som skolan jobbar med.

 

Vad händer under läsåret?

Augusti:     Skolbörjarfest

November: Spökstig/”hitta vilse” eller andra förslag?

Februari:   Bad, skridskoåkning, skytte eller andra förslag?

April:         Årsmöte

Juni:          Skolavslutning


Vem sitter i styrelsen?

Lisa Hörsne                                   Ordförande                 261926

Katarina Söderdahl                        Kassör                         287057

Anna Rundby                                 Sekreterare                39035

Malin Wernström                          Ledamot                      37009

Kjell Lydänge                                 Ledamot                      50210

Maria Kviberg                               Suppleant                    217355


Vad kostar det?

100 kr/familj och läsår, går bra att betala på skolbörjarfesten. Eller på postgiro konto 188867-6 (Sparbanken Gute).

Tips och idéer?

Dina eller barnens tips, idéer, synpunkter, tankar och funderingar tar vi gärna till oss. Tillsammans kan vi göra något bra, roligt och nyttigt. Så hör gärna av er till någon av ovanstående eller till mailadressen foraldraforeningen.dalhem@gmail.com !!

Ser fram emot ett bra samarbete under läsåret, varma hälsningar Dalhems Föräldraföreningen