Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Returgruppernas återvinningsarbete gav 2010 års Ekokommunpris

Returgrupperna i Slite och Visby inom socialförvaltningens avdelning för daglig verksamhet får 2010 års Ekokommunpris för sitt arbete med att både utveckla goda rutiner för insamling av återvinningsmaterial och genomföra det praktiska insamlingsarbetet. 

Priset består, förutom diplom och en statyett av återvunnet glas, av 10 000 kronor som pristagarna får använda till en speciell miljösatsning inom den egna verksamheten.

Returgrupperna arbetar dels inom GotlandsHems fastigheter i Slite, dels på kommunens stora arbetsplats ute på Visborg. En returgrupp består vanligtvis av sex till åtta brukare som arbetar tillsammans med två personal, oftast cirka tre timmar per dag. Arbetet går ut på att samla in de fraktioner av återvinningsmaterial i form av förpackningar, tidningar, kontorspapper och batterier som de boende respektive kommunanställda har källsorterat. I motiveringen understryker kommunstyrelsen att returgrupperna genom insamlingsarbetet av både utför och synliggör en viktig del av kommunens miljöarbete.

Priset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Björn Jansson och kommunstyrelsens ordförande Åke Svensson i samband med kommunfullmäktiges möte den 29 novemeber 2010 i Rådhuset på Visborg.