Kontakt

Vårdcentralen Hemse

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30.
Telefon: 0498-20 46 50 (återuppringningstjänst).
Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.
Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 46 50
Vårdguiden/Mina vårdkontakter
E-post: vc-hemse@gotland.se
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Reception: Fakturafrågor 0498 - 20 46 79

Besöksadress:
Hagagatan 30
623 51  Hemse
Karta

Postadress:
Hemse Vårdcentral
Region Gotland
621 81  VISBY

Ann Hovland Tånneryd
Verksamhetschef

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

I första hand så är Fysisk aktivitet på Recept en grundläggande arbetsmetod och skall fungera som ett alternativ eller komplement till läkemedel och därmed ingå som en naturlig del av behandling av patienter inom primärvården.

Läkare, sjukgymnaster, distriktssköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, dietister kan förskriva recept på fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet på Recept ska ses som ett hjälpmedel/verktyg för att komma igång eller öka sin fysiska rörelse. Viktigt att förskrivaren följer upp resultatet av behandlingen.

Under 2010 har primärvården FaR-samordnare. Förskrivare har då möjlighet att lämna utfärdat recept till sin FaR-samordnare som vägleder och stödjer motionären till en aktivitet som är lämplig samt följer upp aktiviteten efter 2-3 veckor.

Det pågår ett utvecklingsarbete mellan primärvården och idrottsföreningar och andra aktörer inom friskvårdsbranschen på Gotland. FaR ordineras till egen aktivitet och/eller gruppaktivitet.