Kontakt

Postadress:
Lärbro förskola
Box 34
624 52 Lärbro

Post/besöksadress
Korbyvägen 52
624 52 Lärbro
 

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 263534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486

Adm assistent
Marie Nilsson
Tfn: 0498 - 20 43 72

Telefonnummer till avdelningarna:

Vargen:            070-083 22 11
Skutt:                070-083 28 37
Bamse:             070-083 26 22
Skalman I:        070-788 79 69
 


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelning Bamse

Telefonnummer till Bamse: 070- 083 26 22

Bamses barngrupp består av barn som är i åldern 4 år. 

På Bamse arbetar Anna, Maja, Marianne och Mia