Kontakt

Postadress:
Lärbro förskola
Box 34
624 52 Lärbro

Post/besöksadress
Korbyvägen 52
624 52 Lärbro
 

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 263534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486

Adm assistent
Marie Nilsson
Tfn: 0498 - 20 43 72

Telefonnummer till avdelningarna:

Vargen:            070-083 22 11
Skutt:                070-083 28 37
Bamse:             070-083 26 22
Skalman I:        070-788 79 69
 


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningarna Skutt och Vargen

 

 

Avdelning Skutt 1-3 år

Telefonnummer till Skutt: 070-083 28 37

Barngruppen på Skutt består av barn i åldern 1-3 år. På avdelningen arbetar Isabelle (Bella), Wiktoria och Anna.

Skapande kommer barnen på Skutt att arbeta extra mycket med under ht 2020 och vt 2021

Avdelningen Vargen 1-3 år

Telefonnummer till Vargen : 070-083 22 11

Barngruppen på Vargen består av barn i åldern 1-3 år. Det är Karina, Ewelyn och Ylva som arbetar på Vargen.