Kontakt

Övergripande frågor och tidsbokning
E-post: anhorigstod@gotland.se

 

Malin Bäckstäde
Anhörigkonsulent, Visby, mellersta och södra Gotland
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se


Tove Öberg
Verksamhetsledare Hälsofrämjande enheten
Telefon: 0498-20 48 15
E-post: tove.oberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhöriggrupper

Anhöriga som har gått i grupp hos oss tidigare uttrycker att de får en fin gemenskap med andra som de kan känna igen sig i. Ett tryggt forum för kunskap och energipåfyllnad.


Anhöriggrupperna riktar sig till dig som är över 18 år. Nedan finns de anhöriggrupper som är planerade under våren 2019.

Inre balans

    Fredag 1 mars, 8 mars, 15 mars och 22 mars kl. 8.30-9.15  

   Anhöriggrupp med inriktning psykisk ohälsa, Visby 

Måndag 11 mars, 25 mars, 8 april, 29 april, 6 maj och 20 maj kl.14-16

Anhöriggrupp - allmän, Hemse

Torsdag 21 mars, 28 mars, 4 april och 11 april kl. 13.00-15.00

Anhöriggrupp - allmän, Visby

Tisdag 9 april, 16 april, 23 april, 7 maj, 14 maj och 28 maj kl. 14-16

Anhöriggrupp med inriktning cancer, Visby

2 maj, 22 maj och 13 juni kl. 13.00-14.30

  • Att delta i grupperna är kostnadsfritt.
  • Grupperna startar vid tillräckligt många anmälningar.
  • Detta är slutna grupper för anhöriga – anmälan krävs.
  • Deltagande i anhöriggrupp föregås alltid av ett individuellt samtal via telefon eller personligt möte.
  • För anmälan och mer information, kontakta anhörigstödet

          E-post: anhorigstod@gotland.se

          Tel: 0498-20 46 31, 20 88 46 eller 20 47 42

 

Det finns även andra verksamheter inom socialförvaltningen som erbjuder anhörigstöd enskilt och i grupp, till exempel Familjestödsenheten med Tryggvegrupper, eller Alkohol- och drogrådgivning samt MiniMaria. Läs mer på deras hemsidor eller ring via växeln för mer information!

 

Välkommen!