Kontakt

Övergripande frågor och tidsbokning
E-post: anhorigstod@gotland.se
 

Tänk på att inte ange känsliga uppgifter när du skickar e-post till oss.
Ange kortfattat ditt namn, telefonnummer och den ort där du önskar samtal (Visby, Slite och Hemse). Du kan också välja att ha videosamtal via Skype.

 

Malin Bäckstäde, anhörigkonsulent södra och mellersta Gotland samt Visby
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se

 

 

Therese Funk, anhörigkonsulent & teamledare, Visby och delat ansvar resterande Gotland
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhöriggrupper

Anhöriga som har gått i grupp hos oss tidigare uttrycker att de får en fin gemenskap med andra som de kan känna igen sig i. Ett tryggt forum för kunskap och energipåfyllnad.

 

Våra anhöriggrupper riktar sig till dig som är över 18 år. Grupper som regelbundet erbjuds hos oss är

 

  • Anhöriggrupp inriktning psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning
  • Anhöriggrupp inriktning demenssjukdom
  • Anhöriggrupp inriktning cancersjukdom

 

Vi startar också gärna nya grupper efterhand vi får in intresseanmälningar. Kontakta oss gärna för att lämna dina önskemål!

 

Inom Region Gotland finns också anhöriggrupper för dig som är barn, ungdom eller ung vuxen. Det finns också anhöriggrupper för dig som har någon närstående med missbruks- eller beroendeproblematik.

 

Läs mer här:

gotland.se/minimaria
gotland.se/adr
gotland.se/stödgrupper