Kontakt

Övergripande frågor och tidsbokning
E-post: anhorigstod@gotland.se

 

Malin Bäckstäde
Anhörigkonsulent, Visby, mellersta och södra Gotland
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se


Tove Öberg
Verksamhetsledare Hälsofrämjande enheten
Telefon: 0498-20 48 15
E-post: tove.oberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhörigcenter

På Anhörigcenter i Visby kan du som är anhörig komma för enskilda samtal och för att delta i anhöriggrupp.

 

Vi som arbetar i anhörigteamet tar emot dig för enskilda sorterande samtal på Anhörigcenter i Visby, vårdcentrum i Hemse eller i Slite där vi finns i kommunhuset.

 

Vi kan ibland också ha verksamhet i Röda Korsets lokaler runtom på Gotland, bland annat i Klintehamn. Läs gärna mer i programmet!

 

I samband med anhöriggrupper erbjuds alltid fika till självkostnadspris.