Kontakt

Övergripande frågor och tidsbokning
E-post: anhorigstod@gotland.se
 

Tänk på att inte ange känsliga uppgifter när du skickar e-post till oss.
Ange kortfattat ditt namn, telefonnummer och den ort där du önskar samtal (Visby, Slite och Hemse). Du kan också välja att ha videosamtal via Skype.

 

Malin Bäckstäde, anhörigkonsulent södra och mellersta Gotland samt Visby
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se

 

 

Therese Funk, anhörigkonsulent & teamledare, Visby och delat ansvar resterande Gotland
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhörigcenter

På Anhörigcenter i Visby kan du som är anhörig komma för enskilda samtal och för att delta i anhöriggrupp.

 

Vi som arbetar i anhörigteamet tar emot dig för enskilda sorterande samtal på Anhörigcenter i Visby, vårdcentrum i Hemse eller i Slite där vi finns i kommunhuset.

 

Vi kan ibland också ha verksamhet i Röda Korsets lokaler runtom på Gotland, bland annat i Klintehamn. Läs gärna mer i programmet!

 

I samband med anhöriggrupper erbjuds alltid fika till självkostnadspris.