Kontakt

Eva Nypelius (C)
Mobil: 073-980 50 97
E-post: eva.nypelius@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eva Nypelius (C)

Eva Nypelius (C).

Eva Nypelius, Centerpartiet.
Ordförande i regionstyrelsen

Jag är gift med Pär-Rune och vi har två barn, Mikael född 1986 och Andreas född 1989. Vi bor tillsammans i Lokrume där vi driver Nyplings Gård. På gården har vi köttdjur och växtodling, en liten del av arealen drivs ekologiskt.

Jag har sedan 1982 varit anställd vid Svenska Spel i Visby men är sedan 1999 tjänstledig från min tjänst som sektionschef på ekonomiavdelningen.

Redan som 14-åring gick jag med i Centerns ungdomsförbund och har jobbat aktivt med politik på olika nivåer inom partiet och 1985 kom jag in som ersättare i kommunfullmäktige och har sedan dess haft olika uppdrag inom kommunalpolitiken. För mig känns det viktigt och angeläget att få vara med och påverka och utveckla det samhälle där vi lever tillsammans.

Efter valet 2006 är jag nu ordförande i Kommunstyrelsen och det är ”Allians för Gotland” med Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna som bildar majoritet i kommunen.

På fritiden, när det inte rör sig om politik, umgås jag helst med familjen och gör gärna utflykter runt om på Gotland och tar gärna en långpromenad längs med stranden vid Ihreviken och Svarthällar.

Mitt politiska mål under denna mandatperiod är att Gotland skall utvecklas positivt och att befolkningen skall öka. En ökad befolkningen är grunden för en fortsatt stabil ekonomi och för att kunna trygga välfärden på ön.

För att nå befolkningsökning krävs tillväxt och att vi prioriterar att jobba med frågor runt jobb och företagande, att skapa ett bättre företagsklimat på Gotland och givetvis goda kommunikationer. Vi skall också kunna erbjuda en kvalitativt god kommunal service (skola, vård och omsorg) där vi också eftersträvar en större valfrihet för innevånarna och en större mångfald av utförare av de offentligt finansierade tjänsterna. Gotland skall upplevas som en trygg och bra plats att bo och leva på. Miljö- och energifrågorna är prioriterade och jag är övertygad om att många nya jobb kan skapas genom energiomställning till förnyelsebara energikällor.

Rollen som den första kvinnliga kommunstyrelseordförande på Gotland är förtroendefull och känns mycket inspirerande. Min ambition är att vara lyhörd för kommuninnevånarnas synpunkter och ni är alla välkomna att kontakta mig med idéer och tankar som rör utvecklingen på Gotland.

Kontaktuppgifter:
Arbete: 0498-26 99 40
Mobil: 073-980 50 97
Bostad: 0498-27 50 97
Telefax bostad: 0498-27 50 98
Epost: eva.nypelius@gotland.se