Kontakt

Post/besöksadress:
Myran förskola
Myrstigen 103
621 50 Visby

Telefon:
Städet         070-0832140
Hammaren  070-0832139

Snäckan     070-0832138
                    0498 - 26 97 49

Rektor:
Johanna Herbst
tfn 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Biträdande rektor 
Cecilia Björlin
tfn: 0498 - 204471


Epost: cecilia.björlin@gotland.se

Assistent
Ann-Christin Olsson
tfn: 0498-263489
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter en förtroendefull dialog med vårdnadshavarna. Fokus är att värna om ett nära samarbete mellan förskola och hem, detta för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande och utveckling. För oss är vårdnadshavarnas tankar och inflytande viktiga delar i vår verksamhet. Ni är de viktigaste personerna i ert barns liv därför värnar vi om samarbetet med och kring barnet för att skapa de bästa förutsättningarna för att tillgodose barnets behov.


Vår verksamhet erbjuder utvecklingssamtal en gång om året. Har vi behov av tätare kontakt så kan vårdnadshavare eller pedagoger be om extra utvecklingssamtal. 
Vi har föräldramöten och aktiviteter ihop med barn och vårdnadshavare.