Kontakt

Post/besöksadress:
Myran förskola
Myrstigen 103
621 50 Visby

Telefon:
Städet         070-0832140
Hammaren  070-0832139

Snäckan     070-0832138
                    0498 - 26 97 49

Rektor:
Johanna Herbst
tfn 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Biträdande rektor 
Cecilia Björlin
tfn: 0498 - 204471


Epost: cecilia.björlin@gotland.se

Assistent
Ann-Christin Olsson
tfn: 0498-263489
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Myran och avdelningen Ängen


Våra förskolor följer Region Gotlands antagna verksamhetsplan samt skollagen och läroplanen för förskolan som reviderats 2018, Lpfö 18.

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat. Det innebär att vi diskuterar hur vi på bästa sätt skall ta vara på barnens kunskaper och utforma verksamheten efter de barn vi har i vår verksamhet. Vi ser oss pedagoger som medforskare som leder och följer barnen i deras lärande.

Förskolan Myran öppnades 1977 med två avdelningar. 2005 byggdes ytterligare en avdelning. 2020 startade avdelningen Ängen som ligger belägen vid Lyckåkers skolan.

 

Förskolan Myran har fyra avdelningar.

Snäckan       med de yngre åldrarna
Hammaren    med de äldre åldrarna
Städet           med de äldre åldrarna

Ängen med äldsta barnen

Under Förskolan Myran där Snäckan, Hammaren och Städet ligger tillhör även avdelningen Ängen som delar lokal med Lyckåker skolan. På Ängen går de äldsta barnen som tillhör Lyckåkers förskoleområde.

Under dagen delas barngrupperna i mindre grupper för att ge barnen större inflytande, möjligheter och utmaningar i de pedagogiska aktiviteterna.

Åldersgrupperna kan ändras utifrån de åldrar som finns för närvarande

Vi hoppas ni skall trivas hos oss.
Välkomna hit önskar personalen på förskolan Myran och Ängen.