Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tobaksfri?

Många medarbetare som röker eller snusar vill egentligen sluta. Som medarbetare har du möjlighet att få hjälp och stöd i tobaksavvänjning.

Vill du sluta på egen hand?

Det finns olika möjligheter till hjälp och stöd, här följer några:

Individuellt samtalsstöd på Tobakspreventiva avdelningen på Lasarettet tel 26 90 20. Kostnad 100 kr som ingår i högkostnadskortet.

Distriktssköterskorna är i många fall välutbildade handledare i tobaksavvänjning. Ring din vårdcentral. Det är helt kostnadsfritt! Du behöver inte ha bestämt dig, tvärtom är de utbildade att guida dig till motivation och strategi för att minska eller sluta med tobak.

Telefonstöd

Sluta-röka-linjen tel 020-84 00 00, 0771-84 10 10 för kostnadsfri hjälp av specialutbildad personal.

Apotekets sluta-röka-coacher tel 0771-45 04 50.

Internet

Apotekets sluta-röka-sidor

Sluta röka skola, fakta om tobak och om läkemedel för avvänjning

http://www.tobaksfakta.org/

Fakta- och nyhetssida om tobak. Här finns också en Sluta röka skola och en Sluta snusa skola som du kan ladda ner kostnadsfritt till din dator.

http://www.slutarokalinjen.org/

Sluta-röka-linjens webbplats där du bl a kan ställa frågor till professionella via e-post.

www.folkhalsoguiden.se/tobak

Artiklar, informationsmaterial och broschyrer om tobak och tobaksavvänjning.