Kontakt

Post/besöksadress
Fårösund förskola
Kommunalvägen 9
624 62 Fårösund

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486

Adm assistent
Marie Nilsson
tfn: 0498 - 20 43 72
E-post: marie.nilsson04@gotland.se

Avdelningarna
Lillstimmet      070-447 72 69
Hajen               070-083 28 34
Neptun            073-765 89 68

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårösund Förskola

Fårösund förskola ligger i Fårösund på norra Gotland med ca 50 barn inskrivna. 

Lärmiljön i förskolan har utformats för att stimulera barnen till utforskande och lek mot bakgrund av läroplanens samtliga målområden. Rummens innehåll har inriktats mot:

·         Fantasifullt skapande

·         Sinnliga upplevelser

          Drama och rollekar

·         Språkupplevelser

·         Matematik

·         Teknik & naturvetenskap

          Bygg och konstruktion

·         Motorik

Vi kallar våra rum för verkstäder.

 

Förskolan består av tre avdelningar.

Lillstimmet 1-2 år

Telefon:  0704-47 72 69

Petra och Linda arbetar med barnen på Lillstimmet.

 

Hajen 3-4 år

Telefon: 0700-83 28 34

Angelica, Veronika och Sofie arbetar barnen på Hajen.

 

Neptun  5 -årsgrupp

Telefon:  0737-65 89 68

Alexandra och Karin arbetar med barnen på Neptun.


Vår dag

Dagen börjar i "Hjärtat" med lek och frukost  - därefter erbjuds barnen aktiviteter såväl inomhus som utomhus.

På förskolans gård finns mycket spännande att utforska för de yngsta - och ofta tar pedagogerna med barnen på roliga och lärorika upptäcksfärder i närområdet.

I "Hjärtat"  finns gemensam plats för skapande, lek, pussel, spel och läsning. Här serveras även lunch och mellanmål.

Efter lunch blir det en stunds vila - de yngsta sover och de äldre tar en lugn stund. 

Vi går ofta ut en stund på förskolans gård innan dagen lider mot sitt slut.

 

Köket

I mottagningsköket tar vi emot nylagad mat från storköket i värmeskåp. Frukost och mellanmål lagar pedagogerna.