Kontakt

Post/besöksadress
Fårösund förskola
Kommunalvägen 9
624 62 Fårösund

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486

Adm assistent
Marie Nilsson
tfn: 0498 - 20 43 72
E-post: marie.nilsson04@gotland.se

Avdelningarna
Lillstimmet      070-447 72 69
Hajen               070-083 28 34
Neptun            073-765 89 68

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolans gemensamma prioriterade område verksamhetsåret är att arbeta med tillgängliga miljöer för alla barn.

Under verksamhetsåret arbetar vi för att hålla en hög kvalitet på förskolan. Vi dokumenterar och analyserar vårt arbete kontinuerligt.

Vi verkar för att vår förskola ska vara en trygg plats för alla barn - hur vi gör berättar vi i vår plan mot kränkande behandling. Läs gärna den här nedan.

 

Läs om vår verksamhet här