Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Reggio Emiliafilosofin

Reggio Emilia härstammar från Italien. Efter andra världskriget startade läraren Loris Malaguzzi tillsammans med en grupp kvinnor en förskola. Syftet var att uppfostra barnen till kritiska, demokratiska samhällsmedborgare som inte skulle gå med på nazistiska/fascistiska tankar igen.

Enlig filosofin ser vi de fyra viktiga pedagogerna:

  • Barnen kan hjälpa varandra och de lär sig i de olika mötena
  • Pedagogerna är medforskare, goda lyssnare, har intressanta och aktiva frågor
  • Miljön med olika stationerade lek/forskar-vrår där barnen kan ta eget ansvar
  • Föräldrarna är en resurs i förskolan och ska känna delaktighet i verksamheten

"Om vi har ett rikt barn framför oss blir vi rika pedagoger och får rika föräldrar."

Loris Malaguzzi

www.reggioemilia.se/