Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjesamverkan på Vitkålen

Genom den dagliga kontakten får du följa barnets utveckling och lärande.
Det ges också möjlighet att medverka i: 

Föräldramöten

Drop-in-fika

Förskoleråd 

Förskolerådet är ett forum där vårdnadshavare får möjlighet att samtala om och lämna synpunkter på förskolans verksamhet. Vid rådet närvarar rektor, pedagoger och föräldrarepresentanter från varje avdelning. Träffarna är cirka en gång per termin.