Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

 Förskolan Vitkålens miljöarbete

Med stöd i läroplanen Lpfö18 samt styrkort för Region Gotland vill vi med vårt miljöarbete:

Att alla barn, i vardagen, skall ges möjlighet att förstå och utveckla sin förmåga till gemensamt ansvar för miljön och för en hållbar utveckling.

Vi källsorterar på varje avdelning och komposterar allt matavfall.

Vitkålens miljöarbete