Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolan Vitkålens värdeord

Som en del i vårt utvecklingsarbete har vi arbetat fram sex värdeord som leder oss i vårt arbete.

 Demokrati

  • Alla har rätt att uttrycka sin åsikt 
  • Alla blir respekterade för den de är 

Trygghet

  • Barnen ska känna att de är betydelsefulla, värdefulla, att de märker att vi tycker om dem
  • Skapa en miljö där alla blir sedda, en generös och tillåtande miljö

Jämställdhet

  • Vi jobbar medvetet för alla barnens rätt att utvecklas obegränsade av könsroller

Empati

  • Lära sig att ta ansvar för sina handlingar
  • Sätta sig in i andra människors tankar och känslor

Kommunikation

  • Barnen får rika möjligheter att träna och utveckla sina språkliga förmågor

Lärande

  • Vi pedagoger ska ta fram varje barns resurser
  • Vårt ansvar som pedagoger är att skapa bästa förutsättningar för utveckling och lärande