Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Vitkålen

Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Den ligger centralt i Bingebyområdet nära Östercentrum och är omgiven av två ljusa gårdar.

Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Barn och pedagoger följs åt under förskoletiden och byter avdelning i augusti.

 

Förskolans öppettider är 06.30 - 17.30. Lunch och vila är cirka 11.30.