Kontakt

Post/besöksadress:
Terra Novaskolan
Buntmakargatan 59
621 53 Visby

Rektor:
Ann-Sofi Lindgren
Tfn: 0498-26 90 77
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Skolexpeditionen:
Mirjam Tally
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: mirjam.tally@gotland.se

Sjukanmälan:
Görs via Schoolsoft.
Tfn: 0498-26 34 09 (skolexpedition)

Fritidshemmet
Morgonfritids: Tfn 070-083 20 89
Riddaren: Tfn 070-083 20 97
Rövaren: Tfn 070-083 20 96
Trollet: Tfn 070-083 20 89

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskoleklassen

Förskoleklassen

I förskoleklassen kan förskolans och skolans arbetssätt kombineras.

Det är ett av syftena med förskoleklassen och det ger förskoleklassen en egen identitet.

Man kan säga att förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan samt fritidshemmet.

Alla elever ska ha rätt att utveckla sin personlighet och känna sig trygga.

Leken som är det centrala i verksamheten grundar sig på samförstånd, ömsesidighet och turtagning.

Samtal med barnen är grundläggande för vår verksamhet. Alla barn ska bli lyssnade på och få komma till tals.

Lite om vad vi gör i förskoleklassen

Vi är ute varje dag, gör utflykter till skogen och närområdet och vi använder vår fina skolskog alldeles intill vår gård.

Vi arbetar med språklekar och mattelekar - både inne och utomhus.

Vi arbetar med olika former av skapande verksamhet.

Vi arbetar skolförberedande, gör en del aktiviteter gemensamt med skolan och olika studiebesök.