Kontakt

Post/besöksadress:
​Södervärnskolan
Stenkumlaväg 35
621 49 Visby
tfn 0498-26 95 91

Rektor
Cecilia Tofftén
tfn 0498-269593
cecilia.tofften@gotland.se

Biträdande rektor
Karin Liedberg
tfn 070-0832708
karin.liedberg@gotland.se

Biträdande rektor
Sabine Andersson Buskas
tfn 070-4476834
sabine.andersson-buskas@gotland.se

Skoladministratörer
Carina Hellgren
tfn 0498 - 26 95 91
carina.hellgren01@gotland.se

Susanne Dehlin
tfn 0498 - 26 95 91
susanne.dehlin@gotland.se

Skolsköterska åk 7-9
Sanna Norman
tfn 070-4477856
sanna.norman@gotland.se
(Nås även på Schoolsoft)

Skolsköterska åk 4-6
Ylva Einarsdotter
tfn 0498-26 96 34
ylva.einarsdotter@gotland.se

Sjukanmälan av elev
Görs via Schoolsoft eller till elevvärd tfn 0498-26 95 89

Södervärnskolans fritids
tfn 073-6541456

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan

Södervärnskolan omfattar grundskola skolår 4-9 samt storbarnsfritids. Skolan tar emot elever i första hand från södra Visby, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla.

Södervärnskolan har varit med i den gotländska skolutveckling i över 100 år. 1906 uppfördes den första delen och startade då som ”Visby södra folkskola” med 86 elever. Skolan byggdes sedan successivt ut under 1900-talet för att 1967 få det utseende det har idag.

På Södervärnskolan satsar vi mycket på elevernas trivsel och trygghet eftersom vi tror detta är basen för ett gott lärande. Därför har vi förutom en skolvärdinna i skolans cafeteria också en elevvärd som arbetar med elevernas trivsel och kamratskap. När det gäller undervisningen är vår utgångspunkt alltid den enskilde elevens behov och förmåga. Dessa skall dock utvecklas i grupp med god samarbetsförmåga och social kompetens som följd.

Vi ligger långt framme vad gäller data och IT och eleverna arbetar ofta forskarinriktat i flera ämnen med ovan nämnda redskap som stöd. Lägg därtill ett förnämligt skolbibliotek, som faktiskt fått pris som Sveriges bästa, så förstår ni att de yttre förutsättningarna är goda för att ta till sig kunskaper på Södervärnskolan.