Kontakt

Post/besöksadress:
​Södervärnskolan
Stenkumlaväg 35
621 49 Visby
tfn 0498-26 95 91

Rektor
Cecilia Tofftén
tfn 0498-269593
cecilia.tofften@gotland.se

Biträdande rektor
Karin Liedberg
tfn 070-0832708
karin.liedberg@gotland.se

Biträdande rektor
Sabine Andersson Buskas
tfn 070-4476834
sabine.andersson-buskas@gotland.se

Skoladministratörer
Carina Hellgren
tfn 0498 - 26 95 91
carina.hellgren01@gotland.se

Susanne Dehlin
tfn 0498 - 26 95 91
susanne.dehlin@gotland.se

Skolsköterska åk 7-9
Sanna Norman
tfn 070-4477856
sanna.norman@gotland.se
(Nås även på Schoolsoft)

Skolsköterska åk 4-6
Ylva Einarsdotter
tfn 0498-26 96 34
ylva.einarsdotter@gotland.se

Sjukanmälan av elev
Görs via Schoolsoft eller till elevvärd tfn 0498-26 95 89

Södervärnskolans fritids
tfn 073-6541456

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Södervärnskolan

På Södervärnskolan har vi en lärarkår med ett stort intresse för elevernas kunskapsutveckling och med höga ambitioner när det gäller undervisningens kvalitet och hur den kan anpassas för att alla elever skall kunna nå sina uppsatta mål.

Vi undviker att bedöma i form av poäng och betyg under terminerna och arbetar mer med formativ bedömning. Betygen sparar vi i huvudsak till terminssluten.

Sedan några år tillbaka har vi en ny linje i vårt utvecklingsarbete med inriktningen mot matrisarbete och lärandebedömning. Alla lärare ska vara språklärare! Med det avses att alla lärare ska arbeta med det egna ämnets ämnesspråk. Detta är något som lyfts fram tydligt i Lgr 11. Vi arbetar bland annat med lässtrategier och skolspråk kontra vardagsspråk. Samarbeten byggs upp mellan ämnena så att labbrapportskrivandet på NO:n drillas av lärare i svenska och likaså rapporterna på idrotten.

När det gäller de ”mjuka” värdena så är relationerna lärare/elev mycket goda. Vi kan se två bidragande orsaker till detta, vår fantastiska skolvärd och att lärarna i princip alltid fikar i cafeterian tillsammans med eleverna. Där finns utrymme för skoj och allvar om vartannat.

Summa summarum: på Södervärnskolan trivs både stora och små och alla är där för att utveckla sitt lärande.