Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress: Säves väg 10A, 621 46 Visby
Postadress: Kulturskolan Gotland, 621 82 Visby

Expedition
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se

Kulturskolechef
Hans-Åke Norrby
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Kulturskolan finns på facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.gotland

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturskolans arbete inom distrikt

Kulturskolans verksamhet är indelad i fem olika distrikt med varsitt arbetslag. I distrikten jobbar lärarna dels var och en för sig men också tillsammans med olika projekt, konserter och föreställningar. De flesta av Kulturskolans lärare har också undervisning i Kulturskolans egna lokaler i Visby.

Läs mer om distriktens verksamhet under följande länkar:

I distriktet jobbar:

Anna-Karin Renard, fiol, gitarr

Camilla Båge, dans

Åsa Österdahl, blås, piano

Stina Lundmark, piano

Ytterligare lärare, som tillhör andra distrikt, arbetar också delvis i området.

Distrikt norr består av skolorna i Fårösund, Lärbro, Slite, Fole och Stenkyrka.

I området undervisar vi enskilda elever, vi har dansgrupper i Slite och vi gör en årlig konsert/föreställning för våra elever i området.

 

I distriktet jobbar:

Håkan Renard, fiol

Anki Holst, flöjt, piano

Charlie Östborn, gitarr, elbas

Helena Södergren, dans

Yvonne Bogren, cello, gitarr

Maria Nyberg Jobs, tvärflöjt, saxofon

Carina Nyström Ahlin, brass, gitarr

Ytterligare några lärare, som tillhör andra distrikt, arbetar också delvis i området.


Återkommande evenemang: "Tomtebloss", julkonsert på Rondo i Klintehamn, "Vårbrus" (konsert i Hamnkyrkan i Klintehamn), Lunchkonserter på skolor m.m.

Klinte distrikt består av skolorna i Endre, Dalhem, Roma, Kräklingbo, Vänge, Sanda och Klintehamn.

I distriktet jobbar;

Maja Gustafsson, tvärflöjt, saxofon, klarinett, blockflöjt, piano, orkester.

Gia Schager, dans

Linn Nielsen, piano och sånglärare (tjänstledig)

Krister Dahlström, gitarrlärare

Kenneth Waernquist, gitarrlärare, har också undervisning på slagverk och bas

Irene Duckert, teater, drama

Stina Hederstedt, sång, körsång, piano. Vikarie för Linn Nielsen under 2018.

Jonas Söderström, klarinett, saxofon

Ytterligare lärare, som tillhör andra distrikt, arbetar också delvis i området.

Återkommande föreställningar på Sudret är till exempel Smällkaramellen som vi har när det börjar närma sig juletider.

Distriktet består av skolorna i Öja, Havdhem, Hemse, Fardhem, Stånga och Garda.

I distriktet jobbar:

Stefan Magnusson , slagverk, elbas, kontrabas, orkester

Maria Wessman Klintberg, sång, kör

Anna Landhage, piano

Ylva Hammar bild, form och scenografi

Sarah Carlsson, fiol och altfiol

Annika Nummelin, fiol

Annika Hansson-Gardelius, blockflöjt

Nästan alla av de lärare som tillhör andra distrikt, har också undervisning i Visby.

Distriktets skolor ligger alla i Visby eller dess närhet.