Kontakt

Post/besöksadress:
Romaskolan
Kungsallén 1
622 54 Romakloster
 

Rektor:
Jennie Nilsson
tfn: 0498-20 41 02
epost: jennie.nilsson@gotland.se

Bitr Rektor:
Mårten Sahlin
tfn: 0498-20 41 84
epost: marten.sahlin@gotland.se

Expedition:
Inger Harstäde
tfn: 0498-20 41 61
epost: inger.harstade@gotland.se

Storbarnsfritids: Tfn: 0739 76 20 35

Lärarrum: Tfn: 0498 -20 41 12

Vaktmästare: Tfn: 073 765 82 10

Kök: Tfn: 0498 -20 42 83

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Hur vi jobbar i år F-6.

Undervisningen bedrivs i åldersindelade klasser.

Vi satsar mycket på läsning och läsförståelse då detta gynnar samtliga ämnen. Varje dag ska innehålla tillfällen då eleverna får lyssna på högläsning, läser själva (enskilt eller i grupp) och skriver olika texter.  Läsningen följs upp med frågor/diskussioner om innehållet. F-klassen arbetar med Bornholmsmodellen, dvs. språklekar dagligen under hela läsåret.   

Hur vi jobbar i år 7-9

Vi arbetar utifrån timplanen och LGR 11.

Vid ytterligare funderingar kring hur vi jobbar, tveka inte att ta kontakt med skolan.

 

Gipsade äpplen!

Skapande skola - skrot blir skulpturer.