Kontakt

Post/besöksadress:
Romaskolan
Kungsallén 1
622 54 Romakloster
 

Rektor:
Jennie Nilsson
tfn: 0498-20 41 02
epost: jennie.nilsson@gotland.se

Bitr Rektor:
Mårten Sahlin
tfn: 0498-20 41 84
epost: marten.sahlin@gotland.se

Expedition:
Inger Harstäde
tfn: 0498-20 41 61
epost: inger.harstade@gotland.se

Storbarnsfritids: Tfn: 0739 76 20 35

Lärarrum: Tfn: 0498 -20 41 12

Vaktmästare: Tfn: 073 765 82 10

Kök: Tfn: 0498 -20 42 83

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Romaskolan

F-6:s lokaler ligger i en egen byggnad. Skolbibliotek och elevhälsoteam finns i högstadiebyggnaden. Vi har matsal med eget tillagningskök.

Facksalar finns för praktiskt-estetiska ämnen (bild, hem- och konsumentkunskap, musik och slöjd) och naturorienterade ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik) och det ger förutsättningar för att nå goda resultat i ämnen med praktiska och laborativa inslag. Högstadiet har även ett café med elevvärd.
 
Skolan har ett eget tillagningskök.
 
Romaskolan är centralt belägen mitt på Gotland. Skolans närhet till samhälle och natur ger möjlighet till en variation av aktiviteter. Det finns en närliggande ungdomsgård och en idrottsplats bakom skolan. I närområdet finns olika företag som t ex livsmedelsbutiker, vandrarhem, fabriker mm. Det finns även bibliotek, apotek och folktandvård.
 

VISION FÖR ROMA SKOLOMRÅDE
Vår vision för Roma skolområde, som samtliga medarbetare har varit delaktiga i att ta fram är:

I Roma skolområde arbetar vi kunskapsutvecklande och målinriktat med varje elev. Detta sker i samarbete mellan våra elever, personal, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Där helhetssyn, ämneskunskaper och trygghet är våra största ledstjärnor.

Vi tycker att det är viktigt att eleverna har ett varierat schema där ämnen och lektioner varvas med rast och vila.