Kontakt

Vänge skola
tfn. 0498 - 51006

Fritidshem
tfn: 070-447 69 00

Rektor

Jennie Nilsson
tfn: 0498-20 41 02
epost: jennie.nilsson@gotland.se


Biträdande rektor
Maria Törnqvist
tfn: 0498- 20 41 05
epost: mailto:maria.tornqvist@gotland.se
 

Expedition:
Inger Harstäde
tfn: 0498-20 41 61
epost: inger.harstade@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klasser

Förskoleklassen

Eleverna i förskoleklassen delar lokaler med fritidshemmet. Då gruppen inte är så stor så har man ett nära samarbete med år 1-2.

Årskurs 1-2

Årskurs 3-4

 

Årskurs 5-6

 

Övrig personal

Lärarna på skolan undervisar i de flesta ämnena, om inte så kommer det personal till skolan i stället.

Amelie Björkegren undervisar i Musik.

Linda Ekedahl är vår speciallärare.

Maria Lind kommer varannan vecka och är vår skolsköterska.

Frida Fogelberg är vår kurator och kommer till oss en gång i veckan.