Kontakt

Besöksadress:
Kräklingbo skola
Kräklingbo

Tfn:
0498 - 531 60

Rektor:
Michael Bodell
tfn: 0498-20 41 05 Mobil: 070 083 25 98
e-post: michael.bodell@gotland.se

Expedition:
Anitha Berglund 0498 20 41 00
e-post: anitha.berglund@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Skolan där alla syns och vågar synas!

Vi ser på barnet utifrån ett helhetsperspektiv där kunskaper, sociala kompetenser och god hälsa är lika viktigt.

Eleverna på skolan umgås tillsammans, alla åldrar, gemensamt både på raster, skolverksamheten och i skolbarnomsorgen.

Vi har en fantastisk skolgård och ett närliggande änge som ger tillfälle till kreativa aktiviteter under rast, lektion och fritidstid.

Vi arbetar med entreprenörskap. Alla barn deltar i planering och genomförande av en Vårsoaré. Alla deltar och tar plats på scenen i Kräklingbo bygdegård.

Vi vill att Kräklingbo fritids ska vara en trygg plats för barnen på morgonen och på eftermiddagen.

Föräldrarna ska känna sig välkomna när de kommer och ska hämta sina barn, vi anser att ”tamburkontakten” med föräldrarna är en av de viktigaste punkterna under dagen.

Vi satsar mycket på skapande verksamhet, både inomhus och utomhus.

Vi dokumenterar de aktiviteter vi gör och sprider den informationen.

Maten lagas från grunden i skolans kök av vår egen kock.

Trygghet - Lust - Kunskap