Kontakt

 

Besöksadress:
Kräklingbo skola
Kräklingbo Prästgården 237

623 70 Katthammarsvik

Tfn:
0498 - 531 60  (Upphör 31/3-22)

Mobil skola: 070 447 74 82
Mobil Fritids: 073 765 87 22


Rektor:
Robert Edfeldt
tfn: 0498-20 41 29
e-post: robert.edfeldt@gotland.se

Expedition:
Inger Harstäde 0498 20 41 61
e-post: inger.harstade@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare med elever i Kräklingbo skola

Så här arbetar vi

Skolan där alla syns och vågar synas!

 

Vi ser på barnet utifrån ett helhetsperspektiv där kunskaper, sociala kompetenser och god hälsa är lika viktigt.

Eleverna på skolan umgås tillsammans, alla åldrar, gemensamt både på raster, i skolverksamheten och på fritids.

Vi eftersträvar ett gott samarbete med vårdnadshavare och hemmet som präglas av gemensamt fokus för elevens bästa.

Vi satsar mycket på skapande verksamhet och använder oss av estetiska uttryckssätt i undervisningen. Eleverna har musikundervisning redan från förskoleklass.

Vi jobbar mycket aktivt med läsning i olika former i alla årskurser. Eleverna får träna både på att läsa tyst enskilt och högt för varandra. Pedagogerna i skola och fritids har högläsning och vi diskuterar olika former av texter. För att involvera hemmet i elevernas läsutveckling har vi läsläxa från åk 1 till åk 6.  

I ämnet matematik arbetar vi i mindre grupper utifrån elevens kunskapsnivå där vi bortser från elevernas ålder. Detta arbetssätt tror vi främjar elevens utveckling då genomgångar och diskussioner kan föras på en för eleven lämplig nivå.

 

Trygghet - Lust - Kunskap